I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu SnapCenter dostępnego pod adresem https://snapcenter.pl (dalej: „Serwis”).
 2. SnapCenter jest serwisem informacyjno-społecznościowym, poświęconym tematom związanym z aplikacją Snapchat, umożliwiającym użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, promocję i publikowanie informacji na swój temat.
 3. Nazwa towarowa Snapchat jest własnością firmy Snapchat, Inc. Serwis snapcenter.pl nie jest powiązany ani sponsorowany przez firmę Snapchat, Inc.

II. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo do anonimowego dodania swojego profilu na Snapchat w Serwisie.
 3. Użytkownik, dodając swój profil, deklaruje, że:
  • a) jest to jego profil, a nie profil osoby trzeciej;
  • b) zdjęcie dołączone do profilu jest własnością Użytkownika i nie narusza praw osób trzecich.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego profilu. Aby to zrobić, należy skontaktować się z właścicielami Serwisu za pomocą formularza dostępnego na podstronie Kontakt.

III. Odpowiedzialność

 1. Właściciele i operatorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
 2. Właściciele i operatorzy Serwisu nie gwarantują prawdziwości, dokładności, aktualności i kompletności informacji i materiałów, które są publikowane przez Użytkowników na stronie.

IV. Zmiany Regulaminu

 1. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania treści Regulaminu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.

Data ostatniej aktualizacji: 26 marca 2022 r.